Dự án văn phòng PVC Duyên Hải

Dự án văn phòng PVC Duyên Hải

Công trình : Nội thất văn phòng PVC Duyên Hải

Địa điểm: Khách sạn Dầu khí Thái Bình

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí Duyên Hải