CÔNG TY CỔ PHẦN PVTEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PVTEX

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ - PVTEX
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần PVTEX
Địa điểm: Lô CN5.5 A khu công nghiệp Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Thành phố Hải Phòng