TỔNG CTY T.MẠI HÀ NỘI

TỔNG CTY T.MẠI HÀ NỘI

NỘI THẤT VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - HAPRO
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
Địa điểm: 38-40 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội