KHÁCH SẠN LAM KINH

KHÁCH SẠN LAM KINH

KHÁCH SẠN LAM KINH THUỘC DỰ ÁN TỔ HỢP
VÀ DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TẠI THANH HÓA

Địa chỉ: khu đô thị mới Đông Hương - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa