TT H.NGHỊ HẢI PHÒNG-LÀO CAI

TT H.NGHỊ HẢI PHÒNG-LÀO CAI

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ HẢI PHÒNG, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ LÀO CAI
Địa chỉ: Khu đô thị mới Lào Cai –Cam Đường
Năm: 2010


IMG_7567

IMG_7526