NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIB
Địa chỉ: VIB Nguyễn Huệ - Hà Đông, Thạch Thất, Đông Ba -Huế,Vĩnh Yên, Hội sở tầng 17, Sài Gòn
Năm: 2009