VĂN PHÒNG TÒA NHÀ CEO

VĂN PHÒNG TÒA NHÀ CEO

NỘI THẤT VĂN PHÒNG TÒA NHÀ CEO
Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây lắp Dầu khí
Địa điểm: Tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Hà Nội
Năm: 2010
Phòng ăn VIP
Sảnh nhà hàng