TỔNG CTY XÂY LẮP DẦU KHÍ

TỔNG CTY XÂY LẮP DẦU KHÍ

NỘI THẤT VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ - PVC
Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây lắp Dầu khí
Địa điểm: Tầng 22 đến tầng 27 tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Hà Nội
Năm: 2010