Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanhCÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ


THÔNG BÁO


Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN


Mã số Doanh nghiệp: 0103467702


            Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ


                Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, Số 62 Trần Thái Tông,

                Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội


                Điện thoại:  04.6281 1820


                Fax           :  04.62693765


                Đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 21 tháng 5 năm 2012.


                Nội dung thay đổi: Thay đổi tỷ lệ góp vốn của các cổ đông

Download bản đăng ký kinh doanh "tại đây"