Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi Giấy phép Kinh doanh lần 9

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ


THÔNG BÁO


Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh như sau:


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN


Mã số Doanh nghiệp: 0103467702


            Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ


                Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, Số 62 Trần Thái Tông, 

                Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội


                Điện thoại:  04.6281 1820


                Fax           :  04.62693765


                Đăng ký thay đổi lần thứ 9: ngày 20 tháng 8 năm 2012.

                                                                                      Download bản đăng ký kinh doanh "tại đây"