Các phòng ban

Chi nhánh - Nhà máy sản xuất


   Giám đốc: Nguyễn Quốc Tuấn

    Tel: 0321.3791.902


                Email: tuannq@pvcid.vnPhòng Tổ chức – Hành chính:


          Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thủy
 
Tel: 04 - 6281 1280 
 
 
Phòng Kế Toán:
 
          Kế toán trưởng: Nhan Thu Huyền
  
          Tel: 04 - 6281 1280 
 
          Email: huyennt@pvcid.vn
 

Phòng Dự Án:
 
           Trưởng phòng: Nguyễn Tử Long
          
           Tel: 04 - 6281 1280 

           Email: longnt@pvcid.vn


Phòng Thiết Kế:


          Trưởng phòng: Phạm Minh Hảo

           Tel: 04 - 6281 1280
 
           Email: haopm@pvcid.vn


Phòng Kinh doanh:


          Phụ trách:  Phạm Mai Trang

           Tel: 04 - 6281 1280
 
           Email: trangpm@pvcid.vn


Ban kiểm soát:

           Trưởng ban: Lê Công Huân

           Tel : 04 - 6281 1280 

          
Email: huanlc@pvcid.vn

 
Showroom Mê Linh:


Phụ trách bán hàng : Nguyễn Thị Oanh


Mobile: 0906.168.933

Tel: (84) 4 - 6287 5135

Email: oanhnguyen@pvcid.vnShowroom Vincom Long Biên


              Phụ trách bán hàng:  Trịnh Tố Quyên


               Tel:
0436.574.511
                Email: showroom_longbien@pvcid.vn